Wat is Tuimeljudo?

Spelenderwijs kennis maken met judo
Door langzaam verschillende oefeningen middels spelletjes in te voeren, leren de kinderen
geleidelijk aan kennis maken met de grondbeginselen van judo.

Plezier
Er zit een groot spelelement in de Tuimellessen. Er wordt niet van de kinderen verwacht
dat zij de hele tijd volledig geconcentreerd bezig zijn met judo. Zij kunnen regelmatig
ontspannen met spelletjes.

Reactievermogen
Er wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan het reactievermogen van de kinderen.

Discipline
Een belangrijk onderdeel van de judo is discipline. De kinderen leren niet alleen om respect
te hebben voor hun leraar, maar ook voor elkaar. Ze leren om te luisteren, wanneer een
ander aan het woord is.

Frustratie en tolerantie
Elk kind krijgt al op jonge leeftijd te maken met situaties waarin ze meer willen, dan ze kunnen.
Ook tijdens de les zullen de kinderen leren om te gaan met frustratie. Het zal regelmatig
voorkomen dat iets niet gaat zoals het kind graag zou willen. Tijdens de les leren zij hoe ze
met dit gevoel om kunnen gaan en hoe zij dit zelfs kunnen gebruiken om zelf sterker te worden.

Wat is de kracht van Tuimeljudo?

  • De kinderen leren zichzelf beter kennen.
  • Ze komen lichamelijk in vorm en bouwen kracht en conditie op.
  • Ze krijgen meer zelfvertrouwen
  • Ze leren met frustratie omgaan
  • Ze leren rekening te houden met elkaar.
  • De trainers zijn opgeleid in het geven van verantwoorde, effectieve en motiverende lessen.

Tuimeljudo is de ideale voorbereiding op elke sport.

Tuimelen is niet alleen de voorloper op jeugdjudo, het is een ideale voorbereiding voor jonge
kinderen op elke andere sport. Kinderen van 3-5 jaar komen bij tuimeljudo van Dai-Ippo
in aanraking met de basisbeginselen van bewegen. Ze leren onder meer rollen, vallen,
balanceren en samenwerken met andere kinderen. De kleine kinderen krijgen deze lessen
in een vorm die aansluit op hun belevingswereld. Al op deze leeftijd leren kinderen op een
veilige en respectvolle manier om te gaan met leeftijdgenoten.

Voor het tuimelen hebben ze nog geen judopak nodig, bij het jeugdjudo echter wel. Tuimeljudo
is heel goed voor de motorische ontwikkeling van het kind, daarnaast kan het kind er prima
zijn/haar energie in kwijt. Uit ervaring weten wij dat judo voor veel kinderen een perfecte uitlaatklep is.

Als je extra informatie wilt over budovereniging Dai-Ippo of de judosport, kun je altijd
terecht bij één van de bestuursleden of de trainers, te bereiken via contactinformatie.