Lidmaatschap

Aanmelden gebeurt schriftelijk via het inschrijfformulier.
 
Dit formulier krijg je na 4 lessen van de trainer of dit is hier te vinden op onze website. Het inschrijfformulier kunt u uitprinten, invullen en daarna inleveren in de groene brievenbus in de dojoof bij de trainer.
 
U kunt kiezen of u per kwartaal,  per half jaar of per jaar wilt betalen. Bij betaling per half jaar of per jaar zal respectievelijk een korting gegeven worden van 1,5 % of 3%. Contributie wordt altijd middels automatische incasso verrekend. Indien u het lidmaatschap met Dai-Ippo opzegt,  dient u dit 1 maand voor het einde van de contributieperiode schriftelijk door te geven middels een briefje in de groene brievenbus in de dojo of via e-mail aan de penningmeester penningmeester@dai-ippo.nl dit voorkomt onterechte contributie heffingen en discussies.
 
Contributie 2014 – 2015
 
Junior tot 18 jaar

jaar

halfjaar

kwartaal

1 x trainen per week € 140.75 € 71.50 € 36.25
2 x trainen per week € 164.00 € 83.25 € 42.25
3 x trainen per week € 187.25 € 95.00 € 48.25

Eenmalige inschrijfkosten € 7.50
 
Senioren vanaf 18 jaar

jaar

halfjaar

kwartaal

1 x trainen per week € 175.50 € 89.25 € 45.25
2 x trainen per week € 199.00 € 101.00 € 51.25
3 x trainen per week € 222.25 € 113.00 € 57.25

Eenmalige inschrijfkosten € 7.50