Corona

Op deze pagina vind je alle informatie over Corona. Heb je vragen of mis je bepaalde informatie stuur dan een e-mail naar webmaster@dai-ippo.nl of een bericht/app naar Gerard (06-13707854)


Trainingen

De onderwerpen die belangrijk zijn:

 • Welke regels zijn er?
 • Wanneer gaan we trainen?
 • Hoe en moet ik mezelf aanmelden voor de training?
 • Welke kleding moet ik aan?
 • Wie mogen er trainen?
 • Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd?

Welke regels zijn er?

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Corona-virus COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de training gaat naar het toilet.
 • Was voor de training je handen thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na de training naar huis.


Regels voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie.
 • Bereid de training goed voor. Voor 13 jaar en ouder geldt 1,5 meter afstand onderling.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 jaar en ouder zo min mogelijk materialen gedeeld worden.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 en 13 jaar en ouder is op geen enkel moment toegestaan.
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen.
 • Maak vooraf de regels duidelijk aan de kinderen. Met name 13 jaar en ouder waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid positief getest is op nieuwe Corona-virus.
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet leden.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Corona-virus COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.


Voor Sporters

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Corona-virus COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom. Voor Dai-Ippo geldt dat je in dezelfde groep traint waar je normaal ook in traint. Wil je hiervan afwijken, overleg dan met de trainer.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Voor ons betekent dit in trainingspak. Je mag daaronder wel een korte broek en T-shirt aan hebben, maar iedereen moet een trainingspak aan hebben, zodat niemand het koud gaat krijgen. Trainer mag je weigeren wanneer je alleen in korte broek komt !
 • Je kunt niet douchen en niet naar het toilet op locatie. Douche thuis en ga voor de training thuis naar het toilet.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (trainers en bestuursleden).
 • Sporters van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook de trainers en andere sporters. Tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, desinfecteer de materialen direct. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Voornamelijk materialen die met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen.
 • Neem je eigen bidon gevuld met drinken mee.
 • Verlaat direct na de training de sportlocatie.


Voor ouders en verzorgers

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
 • Meld je kinderen tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraak van de sportaanbieder. Voor Dai-Ippo geldt dat je in dezelfde groep traint waar je normaal ook in traint. Wil je hiervan afwijken, overleg dan met de trainer.
 • Breng je kinderen alleen naar de sportlocatie wanener er een sportactiviteit voor jouw kinderen gepland staat.
 • Breng je kinderen niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kinderen niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Breng je kinderen niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief is geteste op het nieuwe Corona-virus COVID-19. omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Reis alleen met jouw kinderen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Breng je kinderen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
 • Als oudere heb je geen toegang tot de sportlocatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (trainers en bestuur).
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


Wanneer gaan we trainen?

We gaan op onderstaande tijden trainen. De eerste training is woensdag 13 mei 2020. De trainingstijden wijken iets af van normale tijden, omdat we een kwartier tussen de trainingen moeten hebben. In de laatste kolom staat de leeftijd. Zit jij op jouw trainingstijd niet in de juiste leeftijd, stuur dan een bericht naar Cor zodat hij aan kan geven in welke training je mee kunt doen.

Maandag18:00 – 19:00 uurtot en met 12 jaar
Maandag19:15 – 20:15 uur13 jaar en ouder
Woensdag20:00 – 21:00 uur13 jaar en ouder
Donderdag18:30 – 19:30 uurtot en met 12 jaar
Donderdag19:45 – 21:00 uur13 jaar en ouder
Vrijdag17:15 – 18:00 uurtot en met 12 jaar
Vrijdag18:15 – 19:15 uurtot en met 12 jaar
Vrijdag19:30 – 20:30 uur13 jaar en ouder
Zaterdag09:00 – 10:00 uurtot en met 12 jaar
Zaterdag10:15 – 11:15 uur13 jaar en ouder

LET OP!
We trainen NIET op hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en pinksteren (maandag 1 juni)


Hoe en moet ik me aanmelden voor de training?

Wij gaan er nu vanuit dat je op dezelfde tijden komt trainen waarop je normaal ook traint. Ga niet zomaar naar een andere groep. Dit moet altijd in overleg met Cor of een van de corona verantwoordelijken. Belangrijk daarbij is dat je valt in de juiste leeftijdscategorie.Welke kleding moet ik aan?

Wij hebben graag dat je een trainingspak aan doet. Heb je die niet zorg dan voor een lange broek. Onder dat trainingspak mag je een korte broek en T-shirt aan doen. Tijdens de training kan het trainingspak uitgedaan worden. Let daarbij op dat je deze legt op de plaatsen waar de trainer of de corona verantwoordelijke aangeeft.Wie mogen er trainen?

Gelukkig mogen alle leeftijden weer trainen. Er is dus geen beperking meer dat alleen een bepaalde leeftijdscategorie mag trainen. Daarbij zijn natuurlijk de regels erg belangrijk. Geeft de trainer of een Corona verantwoordelijke aan dat je niet mag trainen, dan moet je dat accepteren. Heb je daar vragen over dan horen wij dat graag. Ga niet in discussie met de trainer of Corona verantwoordelijke.Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd?

De trainer of de Corona verantwoordelijke zal de persoon aanspreken op het feit dat hij/zij zich niet aan de regels houdt. Houdt hij/zij daarna nog niet aan de regels, dan kunnen de trainer of de Corona verantwoordelijke hem/haar naar huis sturen. Niemand mag Corona onderschatten en iedereen moet zich aan de regels houden. Wij gaan er vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt en dat wij niet in hoeven te grijpen. De club kan boetes ontvangen wanneer we ons niet aan de regels houden.Wie zijn de Corona verantwoordelijke?

 • Gerard Klokgieters (06-13707854)
 • Elise Bouwman (06-49990043)
 • Joyce van Heeswijk (06-12358309)
 • Meri-An Kastelijns (06-12398255)
 • Thijn de Groot (06-53714202)

Daarnaast is Cor (06-48452457) ook aanwezig en zal ook ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt.


Werkzaamheden Beatrixstraat

De Beatrixstraat is afgesloten. Hierboven zie je welk gedeelte dat is.


Hoe zet ik mijn kind af of hoe ga ik naar de training?

Het veld waar wij gaan trainen ligt aan de Bremhorst en is het veld tussen de korfbalvereniging en de hockey in. In de afbeelding hieronder in het geel aangegeven.

Hieronder de regels voor het brengen en ophalen

 • Rijd de Zwembadweg op.
 • Ga rechts de Bremhorst op en draai op de parkeerplaats.
 • Rijd terug de Bremhorst op, stop bij het rode kruis, laat je kind eruit en rijd naar huis.
 • Bij het rode kruis staat de Corona verantwoordelijke en die geeft aan wat je moet doen.
 • Staat er al een andere auto, wacht dan even tot deze verder is. Kinderen stappen pas uit op de plek van het rode kruis en niet eerder!
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training.
 • Voor de fietsers zullen wij nog instructies toevoegen.